Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Vervoer condities 2002, gedeponeerd ter griffie van de Arrondisementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegestuurd.

Ecostars Rotterdam
Keurmerk Transport & Logistiek